Audience u císaře Karla I.

Zámek Brandýs

Renesanční zámek Brandýs nad Labem

užívali císaři a králové středoevropské dynastie jako své sídlo uprostřed bohatých honiteb od roku 1547 až do konce rakousko-uherské monarchie.

Brandýský zámek je jedinečný mezi zámky v království českém, neboť už od času krále Vladislava Jagellonského nebylo v zemi panovníka, který by byl Brandýs nenavštívil.

Císař Rudolf II. si jej oblíbil jako své hlavní mimopražské sídlo a Brandýs nad Labem roku 1581 povýšil na královské komorní město. Ačkoli se po 30-ti leté válce, která Brandýs nad Labem i sousední Starou Boleslav těžce poničila, zámek do své původní slávy už nevrátil, pro mnohé panovníky zůstal místem významným i v následujících staletích.

Císař Ferdinand III. i Leopold I. sem přijížděli za staroboleslavským Palladiem země české, Karel VI., Marie Terezie i Ferdinand V. se odsud vypravovali do Prahy ke královské korunovaci, František I. tu přijal návštěvou  ruského cara Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III. v čase napoleonských válek…

Na brandýském zámku se posloupnost českých králů Habsburské dynastie také symbolicky uzavírá.

Jeho posledním majitelem byl až do konce monarchie její poslední císař a král Karel I. Rakouský.

Více informací o brandýském zímku na: www.brandyszamek.cz