Audience u císaře Karla I.

Program Audience

Program:
Sobota 29. dubna 2017

v zámecké zahradě
11.00
Slavnostní nástup
vojenských historických jednotek
doprovází Hudba maršála Radeckého Olomouc

12.00
Průvod do Staré Boleslavi
Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie
12.30
Audienční mše sv.
s relikvií bl. císaře a krále Karla I. Rakouského
u Palladia země české
celebrují
P. ThDr. Stanislav Přibyl CSsR.,
generální sekretář České biskupské konference
P. Prof. ThDr. Marian Gruber OCist.,
President Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy, Vídeň
R.D. Mgr. Michal Procházka,
kanovník Kapituly sv. Kosmy a Damiána
hudbou doprovází
staroboleslavský chrámový sbor a orchestr Václav
sbormistr Marie Nohynková
v nádvoří a zahradě zámku
14.00
Militaria historica
Obrazy z vojenské historie
nádvoří zámku
14.00 a 17.00
Uniformy a zbraně v běhu času
Páni z Kolína
parter zámecké zahrady
14.30
Rytířský turnaj
Skupina Alotrium
15.00
Jezdecké umění baroka
jezdci Národního hřebčína Kladruby nad Labem
na kladrubských koních
jezdecká škola Equus Kinsky
na koních Kinského
16.00
Kyrysníci Marie Terezie v sedlech
Skupina Štvanci
16.30
Turnaj pro královnu
Skupina Alotrium
17.00
Císařští dělostřelci
Pevnostní dělostřelectvo Josefov
Polní dělostřelci Josefov
Dělostřelci KVH Dobruška
Dělostřelecká garda Javorník
Po celé odpoledne ve vojenském ležení
ukázky z vojenského života, kovárna,
obrněnec z Velké války, lukostřelba,
dobové tržiště a občerstvení
15.00 – 17.00
Náš arcivévoda, císař Karel I.
v autentických dokumentech
chrám Nanebevzetí Panny Marie
18.00
Slavnostní koncert
z díla L. v. Beethovena, W. A. Mozarta
a ze zpěvníku Marie Terezie
Martino Hammerle-Bortolotti, baryton
pěvecké sbory Bojan a Václav
komorní orchestr Far Musica a sólisté
dirigent Josef Štefan
Historický parní vlak Karel I.
na trase Praha-Bráník – Brandýs nad Labem – Mělník a zpět
Neděle 29.dubna
Kostel Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem
8.30
Mše sv.