Audience u císaře Karla I.

Historie audience

O Audienci u císaře Karla I.

 

Audience u císaře Karla I. v posledním desetiletí připomíná historii posledních čtyř století, kdy – od roku 1547 až do roku 1918 – byl zámek Brandýs nad Labem sídlem vládnoucího rodu Habsbursko-Lotrinského. Připomíná však také celé tisíciletí české královské tradice, jejíž poslední představitel, Karel z dynastie Habsburské, jako dědic odkazu Přemyslovců, Lucemburků, a Jagellovců je pevně spojen se Starou Boleslaví, s nejstarším českým poutním místem, posvěceným krví knížete Václava.

Audience u císaře Karla I. se koná pravidelně od roku 2002 a je především věnována vzpomínce na posledního majitele brandýského zámku, posledního rakouského císaře, uherského krále a krále českého Karla I. z Domu Rakouského, který byl roku 2004 papežem Janem Pavlem II. blahoslaven a povýšen ke cti oltářů římskokatolické církve. Vedle svatého knížete Václava stal se král Karel I. druhým světcem mezi českými panovníky.

Audience u císaře Karla I. se stala přední událostí v rámci udržování tradic národů střední Evropy a zámek Brandýs nad Labem je místem setkávání příznivců těchto společných tradic z Čech, Moravy, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Polska, Německa, Itálie, Ukrajiny.

Audience u císaře Karla I je oblíbenou akcí vojenské historie, kam se sjíždějí příznivci v historických uniformách, aby si připomněli důležitá výročí a v rámci vojensko historických parád i bojových inscenací vzdali hold svým předchůdcům v kabátech císařské armády, na jejichž hrdinství i oběti bylo v minulosti programově zapomínáno.

Audience u císaře Karla I. je události živé historie, jejíž přesah do naší současnosti každoročně dokazuje návštěva několika tisíc milovníky historie i romantiky spolu s předními představiteli veřejného života, diplomatického sboru, reprezentanty kulturních a muzejních institucí, vysokými představitelů armády, církve a vojenských a špitálních řádů, členy rodů české a evropské historické šlechty a potomky Přemyslovců v čele s rodinou Habsburg – Lothringen a jejím korunním princem Dr. Ottou Habsburským, který navštívil Audienci v letech 2006 a 2008 a je v tomto městě čestným občanem.

 

Historie Audience u císaře Karla I.

—-2013—-

Audience u císaře Karla I. – Setkání tří panovníků
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 26. – 27. dubna 2013

Audience u císaře Karla I.,
slavnost ke cti blahoslaveného císaře a posledního českého krále Karla z Domu Rakouského bude v roce 2013 věnována připomínce 200. výročí brandýského setkání tří evropských mocnářů – rakouského císaře, českého a uherského krále Františka I., cara vší Rusi Alexandra I. a pruského krále Fridricha Viléma III.

Setkáním panovníků vedoucích zemí protinapolenské koalice v srpnu 1813 na císařském a královském zámku Brandýs nad Labem vyvrcholily aktivity evropské diplomacie a byly stvrzeny dohody, které pak přivedly spojenecká vojska do Bitvy národů u Lipska ve dnech 16. -19. října 1813, skončené drtivou porážkou armády Napoleona Bonaparta.

Zámek Brandýs nad Labem srdečně zve k Audienci u císaře Karla I., jejíž vojensko-historický program bude jako vždy věnován setkání vojáků a historických jednotek všech období, a v bitevních ukázkách bude tentokráte zaměřen na období napoleonských válek.

——————-

2012

Audience u císaře Karla I. – Rudolfinské slavnosti
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 27. – 29. dubna 2012

Audience u císaře Karla I. je tradiční historickou akcí, při   níž si město i zámek Brandýs nad Labem připomínají památku blahoslaveného císaře Karla I. a celou svoji slavnou minulost, spjatou s  rodem Habsbursko-Lotrinským od roku 1547 až do roku 1918, tedy se čtyřmi sty lety české královské tradice i evropských dějin.

V roce 2012 desátý ročník Audience vzpomenul řady významných výročí – 90. výročí úmrtí Jeho Veličenstva blahoslaveného císaře a krále  Karla I. Rakouského, 120. výročí narozenin císařovny Zity a nedožité 100. narozeniny Jeho císařské a královské Výsosti, Korunního prince Dr. Otty Habsburského.

Rudolfinské slavnosti připomenou pro zámek Brandýs nad Labem i celé Čechy zvlášť významné výročí 400. let od smrti a 460. let od narození Jeho Milosti Císařské Rudolfa II.

Audience u císaře Karla I. – Rudolfinské slavnosti 2012 na císařském a královském zámku Brandýse nad Labem dne 28. dubna 2012, byla opět příležitostí ke slavnostnímu setkání vojenských historických jednotek a milovníků tradic ze všech zemí bývalé středoevropské monarchie s reprezentací Domu Habsburského, s příslušníky  šlechtických rodů a členy mezinárodní Modlitební ligy blahoslaveného císaře Karla za mír mezi národy.

Program slavností byl završen Mší svatou při relikvii blahoslaveného císaře Karla v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie  ve Staré Boleslavi a doprovázen kulturním a historickým programem i výstavami v autentických prostorách zámku a zahrady, které císař Rudolf II. užíval jako své hlavní mimopražské sídlo.