Audience u císaře Karla I.

Fotogalerie

Audience u císaře Karla I.
2017

foto: Kamil Voděra

 

Audience u císaře Karla I.
2016

foto: Kamil Voděra


Audience u císaře Karla I.
2015

 

foto: Kamil Voděra

Audience u císaře Karla I.
2014

která se koná pod záštitou JCKV arcivévody Karla Habsbursko-Lotrinského
u příležitosti 10. výročí blahoslavení J. V. Karla z Domu Rakouského
a100. výročí Velké války 1914,
výročí 1200 let úmrtí Karla Velikého, císaře římského 814,
a 200. výročí Vídeňského kongresu 1814..

foto: Kamil Voděra

Audience u císaře Karla I.
2013

v roce 200. výročí od setkání tří panovníků, Jejich Veličenstev
Františka I.- císaře rakouského, Alexandra I.-cara vší Rusi, a pruského krále Bedřicha Viléma III.
na zámku Brandýs nad Labem roku 1813.

foto: Kamil Voděra

 

Audience u císaře Karla I.
2012

u příležitosti 90. výročí skonu Jeho Veličenstva císaře Karla I. Rakouského
120. výročí narození Jejího Veličenstva císařovny a královny Zity Habsburské
a nedožitých 100. narozenin Jeho císařské a královské Výsosti Dr. Otty Habsburského,
čestného občana města
a

Rudolfinské slavnosti

u příležitosti400. výročí úmrtí i 460. výročí narození Jeho Milosti Císařské Rudolfa II.

foto: Jan Voděra

 

Audience u císaře Karla I.

ročník  2011

foto: Kamil Voděra

Audience u císaře Karla I.

ročník 2010

foto: Kamil Voděra