Audience u císaře Karla I.

Audience u císaře Karla I.

Modlitební liga císaře Karla I. v ČR

Unie evropských vojensko-historických skupin

Matice staroboleslavská

Římskokatolické farnosti Brandýs nad Labem a Stará Boleslav

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského

s podporou

Města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi

Ministerstva kultury ČR

Armády ČR

srdečně zvou k

Audienci u císaře Karla I.

u příležitosti

100. výročí nástupu Jeho Veličenstva

Karla I.

na trůn českých králů

a

Karolínské slavnosti

u příležitosti

700. výročí narození

císaře římského a krále českého, Otce vlasti blahé paměti

Karla IV. Lucemburského


Zámek Brandýs nad Labem
23. dubna 2016 v 11.00