Audience u císaře Karla I.

Audience u císaře Karla I.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a
Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy,
ČRSt. Georgs-Orden,
evropský Řád Domu Hasbsburg-Lothringen
Unie evropských vojensko-historických skupin
Vojenský a špitální Řád sv. Lazara Jeruzalémského
Matice staroboleslavská

dovolují si Vás srdečně pozvat na

Audienci u císaře Karla I.


která se koná pod záštitou

JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského
u příležitosti
100. výročí konce 1. světové válkya poslední návštěvy JV císaře Karla I. Rakouskéhov Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi  roku 1918
a
památky událostí let 1618 -1648 a výročí návratu Palladia země české roku 1638

Zámek Brandýs nad Labem

28. dubna 2018