Audience u císaře Karla I.

Audience u císaře Karla I.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy, ČR

Řád sv. Jiří, evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského, ČR

Unie evropských vojensko-historických jednotek

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského

Matice staroboleslavská

dovolují si Vás srdečně pozvat na

Audienci u císaře Karla I.


která se koná pod záštitou

JCKV Karla Habsburského, arcivévody Rakouského
u příležitosti
30. výročí skonu Jejího Veličenstva Zity, císařovny rakouské, královny české a uherské etc. etc.

500. výročí úmrtí císaře Maxmiliána I. Habsburského

600. výročí úmrtí císaře a českého krále Václava IV. Lucemburského

10. výročí návštěvy Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi

Zámek Brandýs nad Labem

sobota 4. května 2019